Tăng giảm nhiệt độ đột ngột

Tủ thử nghiệm nhiệt độ (3 ngăn)

07/07/2017 System mbws

Three-zone Thermal Shock Test Chamber (QT3 Series) Tủ Thử Nghiệm Nhiệt Độ (3 Ngăn) dùng khí nóng tác động cực mạnh vào sản phẩm, kết hợp tuần hoàn cùng nhiệt nóng, lạnh và không khí tạo ra một môi trường bao xung quanh sản phẩm được kiểm nghiệm. Kết quả sẽ cho thấy sản phẩm […]

Xem thêm

Tủ thử nghiệm nhiệt độ (2 ngăn)

07/07/2017 System mbws

Two-zone Thermal Shock Test Chamber (QT2 Series) Tủ Thử Nghiệm Nhiệt Độ (2 Ngăn) được thiết kế gồm 2 buồng nóng và lạnh riêng biệt. Sản phẩm đưa vào thử nghiệm sẽ được chuyển lên xuống giữa 2 buồng nóng và lạnh để tạo ra sự thay đổi nhiệt độ nhanh và đột ngột. Máy […]

Xem thêm