Thử nghiệm nước – bụi – UV

Tủ thử nghiệm tia tử ngoại

07/07/2017 System mbws

UV Weather Resistance Test Chamber là Tủ Thử Nghiệm Độ Ảnh Hưởng Của Thời Tiết thông qua đèn chiếu tia tử ngoại (UV) trực tiếp lên nguyên vật liệu được đưa vào kiểm nghiệm. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy sự thay đổi của nguyên vật liệu/sản phẩm dưới sự tác động của môi trường […]

Xem thêm

Tủ thử nghiệm kháng bụi

07/07/2017 System mbws

Dust Resistance Test Chamber (QDR-1000) là tủ thử nghiệm độ kháng bụi và khả năng chịu được bụi ngoài môi trường của các phần phụ tùng xe hơi và xe máy. Các phần phụ tùng thường được thử nghiệm gồm đèn chiếu sáng, đồng hồ xe, đai an toàn, tay lái và khóa xe,… để […]

Xem thêm

Tủ thử nghiệm chống thấm nước

07/07/2017 System mbws

Water Resistance Test Chamber (QWR-1000) Tủ Thử Nghiệm Chống Thấm Nước được sử dụng để thử nghiệm độ chống thấm nước của phụ tùng ôtô, xe máy (vd: kính chiếu hậu xe hơi xe máy, đèn xe hơi xe máy, dàn âm thanh trên xe, linh kiện điện tử của xe); sản phẩm và linh kiện […]

Xem thêm