Máy lọc dung dịch

Lỏi lọc sợi – lỏi lọc than

07/07/2017 System mbws

Lỏi lọc các loại với kích thước 10″ – 20″ – 30″ (tương đương với 2,5 tấc – 5 tấc – 7,5 tấc) Lỏi lọc than hoạt tính: Lỏi lọc sợi dùng cho máy lọc dung dịch mạ:

Xem thêm