Dây chuyền mạ treo

Dây chuyền mạ treo

Thiết kế, lắp đặt hệ thống dây chuyền xi mạ thủ công/ bán tự động/ tự động.

Hình ảnh dây chuyền mạ treo:

Ma-treo-1

Ma-treo-2

Ma-treo-3