Sản phẩm

Chuyển giao công nghệ Anode hóa nhuộm màu nhôm

Khi bạn cần các nguyên mẫu kim loại hoặc các bộ phận có tính chất cơ học vượt trội và thiết kế thẩm mỹ chuyên dụng,…
Xem thêm