Tủ thử nghiệm tia tử ngoại

Tủ thử nghiệm tia tử ngoại

UV Weather Resistance Test Chamber là Tủ Thử Nghiệm Độ Ảnh Hưởng Của Thời Tiết thông qua đèn chiếu tia tử ngoại (UV) trực tiếp lên nguyên vật liệu được đưa vào kiểm nghiệm. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy sự thay đổi của nguyên vật liệu/sản phẩm dưới sự tác động của môi trường và thời tiết sẽ bị hư hại hoặc biến dạng như thế nào? Thay đổi màu sắc, ngã màu, mất độ bóng sáng, nứt nẻ, phồng  giộp, chỗ rỗ, bị oxy hóa, mất độ cứng và bền…?

Tiểu chuẩn thử nghiệm:

※ ASTM D4799-03 Standard Practice for Accelerated Weathering Test Conditions and Procedures for Bituminous Materials (Fluorescent UV, Water Spray, and Condensation Method)

※ ASTM D6662, Plastic Lumber Decking Boards

※ ASTM G154 Standard Practice for Operating Fluorescent Light Apparatus for UV Exposure of Nonmetallic Materials

※ ASTM D4587-2005 Standard Practice for Fluorescent UV-Condensation Exposures of Paint and Related Coatings

※ BS EN 927-6:2006 Paints and varnishes — Coating materials and coating systems for exterior wood — Part 6: Exposure of wood coatings to artificial weathering using fluorescent UV lamps and water

※ ISO 11507 Paints and varnishes – Exposure of coatings of artificial weathering – Exposure to fluorescent UV lamps and water

※ ISO 4892-3 Plastics – Methods of exposure to laboratory light sources – Part 3: Fluorescent UV lamps

※ SAE J2020 (R) Accelerated Exposure of Automotive Exterior Materials Using a Fluorescent UV and Condensation Apparatus

※ JIS K7350-3-2008 Plastics — Methods of exposure to laboratory light sources — Part 3 Fluorescent UV lamps

※ AATCC Test Method 186-2000Weather Resistance: UV Light and Moisture Exposure